• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
 

PERSONVERNREGLER

“InterFix Entreprenør” AS er kontrollansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. “InterFix Entreprenør” AS bestemmer formålet med og metodene for behandlingen. Respekt for ditt personvern er av største betydning for “InterFix Entreprenør” AS, og vi har derfor iverksatt tiltak for å håndtere dine personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte. All behandling i “InterFix Entreprenør” AS utføres i samsvar med gjeldende personvernforordning («GDPR»). Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen finner du på dette nettstedet.

 

Definisjoner

 

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles direkte eller indirekte til en levende fysisk person, for eksempel navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Datasubjekt betyr en identifiserbar fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, for eksempel med navn, ID-nummer, stedsdata etc.


Behandling inkluderer enhver operasjon som utføres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.


Behandlingsansvarlig betyr firmaet som bestemmer formålene med og metodene for behandling av personopplysninger, og som har det endelige ansvaret for overholdelse av GDPR og andre gjeldende personvernlover som gjelder behandlingen som utføres av selskapet.
Databehandler betyr selskapet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Personopplysninger og hvordan vi behandler dem

 

“InterFix Entreprenør” AS behandler personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby deg vårt produkt og andre tjenester. Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av ditt forhold til “InterFix Entreprenør” AS og kan omfatte; navn, tittel, firmaadresse, telefonnummer, e-postadresse og FastTrack-påloggingsinformasjon. “InterFix Entreprenør” AS behandler personopplysninger som vi har samlet inn direkte fra deg, datasubjektet, for eksempel når du kjøper en tjenester eller ber om et tilbud via vår webportal FastTrack, eller når du sender inn et krav via kravskjemaet på vårt nettsted. Av og til samler vi inn personopplysninger fra en annen kilde, for eksempel firmaet du representerer.

Vi samler også inn personopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel personopplysningsregistre (f.eks. Bisnode). Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt via informasjonskapsler.

 

Hva bruker vi personopplysninger til?


“InterFix Entreprenør” AS behandler dine personopplysninger til å (i) oppfylle en kontrakt som selskapet du representerer er part i, (ii) oppfylle kontraktsforpliktelser til deg som begunstiget, og (iii) sende deg informasjon og direkte markedsføring via e-post eller på annen måte.
Vi behandler personopplysninger, som navn, tittel, firma, e-postadresse og telefonnummer, slik at vi kan markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Når vi retter direkte markedsføring til deg, gjøres dette via telefon, e-post eller via vårt nettsted. Hvis du ikke vil motta direkte markedsføring eller ikke vil at vi skal se på personopplysningene dine for dette formålet, kan du gi oss beskjed via fremgangsmåtene som er angitt nedenfor.
For å behandle personopplysninger for formålene angitt ovenfor, må vi ha et rettsgrunnlag for hver behandlingsaktivitet. Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende rettsgrunnlag:
At behandlingen er nødvendig

  • for oppfyllelse av en kontrakt som datasubjektet er part i eller for å iverksette tiltak på anmodning fra datasubjektet før inngåelse av en kontrakt, og

  • i forbindelse med legitime interesser til behandlingsansvarlig. Den legitime interessen til “InterFix Entreprenør” AS er å kunne bruke direkte markedsføring for sine produkter.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?


Dine personopplysninger blir kun lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dine personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for.

 

Til hvem overfører vi personopplysninger?


Dine personopplysninger vil kun bli avslørt i den grad det er relevant for å oppnå formålet med behandlingen. Dine personopplysninger kan overføres til og behandles av “InterFix Entreprenør” AS kontorer i EU/EØS.      
“InterFix Entreprenør” AS benytter behandlere til å håndtere enkelte oppgaver, for eksempel drift og støtte av IT-miljøet, arkivering og utsendelse av informasjon via e-post. Det betyr at behandlerne også får tilgang til noe informasjon om deg som datasubjekt. Disse partene kan imidlertid ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det vi oppgir.
Noen av “InterFix Entreprenør” AS behandlere kan ha en del av sin virksomhet i land utenfor Norge eller EU/EØS («tredjeland»). Hvis vi overfører dine personopplysninger til en leverandør i et slikt tredjeland, iverksetter vi egnede sikkerhetstiltak og sørger for at de overførte personopplysningene håndteres i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi inngår avtaler med våre behandlere som inneholder klausuler godkjent av EU-kommisjonen om personvern, for å sikre at de oppfyller det nødvendige nivået med personvern.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger utover vilkårene i denne personvernerklæringen, med mindre vi har en lovlig forpliktelse til å gjøre det.

Dine rettigheter

 

Ved å kontakte oss kan du be om skriftlig dokumentasjon om personopplysningene som InterFix Entrepenor AS“InterFix Entreprenør” AS behandler, og hvordan disse brukes i virksomheten vår. Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger samt be om at vi retter, begrenser eller sletter personopplysningene dine i samsvar med det som er angitt i GDPR. I noen tilfeller kan du også be om at informasjonen du har gitt oss, skal flyttes til en annen behandlingsansvarlig (dvs. dataportabilitet). For slike forespørsler kan du sende inn en skriftlig og undertegnet forespørsel til “InterFix Entreprenør” AS til adressen nedenfor.

Når personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg slik behandling. For slike forespørsler kan du sende inn en skriftlig og undertegnet forespørsel til “InterFix Entreprenør” AS til adressen nedenfor.

Hvis du finner ut at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som i Norge Datatilsynet.

Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler (cookies) brukes på nettstedet vårt. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes til enkelte funksjoner som forbedrer nettstedet vårt for brukeren eller gir oss statistikk om bruken av nettstedet.
Alle som besøker et nettsted må informeres om hvilke informasjonskapsler som brukes. Brukeren skal også få mulighet til å samtykke til bruk av informasjonskapsler som brukes til å lagre eller hente data i f.eks. mobiltelefonen eller datamaskinen. De fleste nettlesere lar deg blokkere informasjonskapsler. Gå til https://www.interfixentreprenor.no for å få mer informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler.

Kontaktinformasjon

 

Hvis du har spørsmål om innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å sende en av ovennevnte forespørsler, kan du kontakte oss:


“InterFix Entreprenør” AS

Postadresse: Ekebergveien 239 B, 1166 Oslo
Telefon: +47 462 15 272
E-post: interfix.entreprenor@gmail.com

 
UP_icon.png